środa, 26 października 2016

Wrogowie krzyża: Carl Lentz i o tym jak Hillsong niszczy chrześcijaństwo

Żyjemy w czasach kiedy kościoły są wypełniane szarlatanami dbającymi o własny komfort, sławę i popularność. Dziś wykażemy, że ci ludzie są wrogami krzyża Chrystusa, ich bogiem jest brzuch, a ich chwała w hańbie.

To wszechobecne zło wkrada się do coraz większej ilości kościołów, prowadząc ludzi w objęcia ciemności. Poprzez propagowanie fałszywego chrześcijaństwa ludzie są prowadzeni ścieżką apostazji, której końcem jest zatracenie. To wszystko przybiera formę pobożności, ale jest pozbawione jej mocy.

Przygotowując się do napisania materiału o tym jak Hillsong i pastor Brian Houston niszczą chrześcijaństwo, chcemy wspomnieć o sytuacji mającej miejsce kilka dni temu, a która kolejny raz pokazuje jak bardzo zdegenerowany duchowo jest kościół Hillsong.

piątek, 21 października 2016

Imię ponad wszelkie imię: Boskość Chrystusa

Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię; Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. I [aby] wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca”. (Flp 2:9:-11)

Zaprawdę, jesteś Bogiem ukrytym, Boże Izraela, Wybawicielu!” (Iz 45:15)

Bo tak mówi Pan, Stwórca niebios - On jest Bogiem - który stworzył ziemię i uczynił ją, utwierdził ją, a nie stworzył, aby była pustkowiem, lecz na mieszkanie ją stworzył: Ja jestem Pan, a nie ma innego”. (Iz 45:18)

Zapowiedzcie i przedstawcie sprawę, niech także wspólnie się naradzą! Kto od dawien dawna to przepowiedział, kto od dawien dawna zwiastował? Czy nie Ja, Pan, poza którym nie ma Boga? Oprócz mnie nie ma żadnego boga sprawiedliwego i wybawiciela” (Iz 45:21(

poniedziałek, 17 października 2016

Z bojaźnią i drżeniem wykonujcie swoje zbawienie: Flp 2:12-13

Chrystus był posłuszny. Był uległy wobec woli Ojca mimo, że oznaczało to śmierć na krzyżu. Paweł podkreśla oczywiste tego następstwo: ci którzy są w Chrystusie i należą do Niego muszą być posłuszni (Flp 2:12)

Żaden chrześcijanin nie osiąga doskonałości w swoim życiu. Nie udało się to Pawłowi mimo, że wzrastał on w łasce (Flp 3:12). Nie trywializował on nieposłuszeństwa. Dla apostoła, zdeklarowanego chrześcijanina, życie w ciągłym i uporczywym nieposłuszeństwie nie było tylko oznaką niedojrzałości, ale zupełnym absurdem. Bo jak ci, którzy należą do posłusznego Zbawiciela mogą tak lekko traktować swoje nieposłuszeństwo? To nie do pomyślenia.
Wewnętrzna logika Ewangelii czyni dla chrześcijanina niemożliwym życie, jak gdyby był on „światowy” (lub cielesny 1 Kor 3:1).

czwartek, 13 października 2016

Obrona Ewangelii

Chrześcijan XXI wieku cechuje biblijny analfabetyzm, którego naturalną konsekwencją jest antydoktrynalizm. Chrześcijanie nie dostrzegają naglącej potrzeby doktrynalnej spójności, a teologiczne debaty traktują jako zagrożenie dla jedności dzieci Bożych. Co więcej, krzyż przestał być już zgorszeniem i głupstwem, a Ewangelia powodem do wstydu.

Apostoł Paweł w Pierwszym Liście do Tymoteusza objaśniając znaczenie oraz rolę Prawa w życiu człowieka, przechodzi do niesamowitego stwierdzenie zapierającego dech w piersi: „ […] prawo jest dla wszystkiego co jest przeciwne zdrowej nauce. Zgodnie z chwalebną Ewangelią błogosławionego Boga, którą mi powierzono” (1 Tm 1:9-11).  Zdrowa nauka jest zgodna z chwalebną Ewangelią będącą najradośniejszym przesłaniem dla tego grzesznego świata.

piątek, 7 października 2016

Zwyczaj uśmiercania

Następstwa naszych rozmów mogą sprawić, że będziemy widzieli je później w całkowicie nowym świetle.
Mój przyjaciel – młodszy pastor – pod koniec pewnej konferencji, która odbywała się w jego kościele, usiadł przy mnie i powiedział: „Zanim się rozejdziemy, powiedz mi, jakie kroki trzeba podjąć, żeby pomóc komuś uśmiercać grzech”. Okazało się, że to „zanim się rozejdziemy” trwało dłuższą chwilę, po której poszliśmy już tylko spać – mam nadzieję, że mój przyjaciel czuł się tak samo błogosławiony tą rozmową jak ja. Wciąż się zastanawiam czy zadał to pytanie jako pastor, czy może pytał po prostu o siebie? A może to i to.

poniedziałek, 3 października 2016

Latarnia świętości

“Jeśli Słowo Boże nie będzie miało w nas mieszkania, przejawiając w nas swoją moc” – jak pisał pewien purytanin, John Owen – “to nie będzie z mocą wychodziło od nas” (The Works of John Owen, tom 16, s. 76). Dalej jak trzy wieki temu ten Boży kaznodzieja był urzeczywistnieniem tej prawdy – zarówno w jego życiu osobistym, jak i w służbie. 

Przez wiele lat stawiał czoła okopom zbudowanym przez kulturę, równie chaotyczną co obecnie, niosąc ze sobą przesłanie Jezusa Chrystusa. W tym samym czasie musiał się zmierzyć ze śmiercią żony, jak i każdego z jedenaścioro dzieci. John Owen nie był teologiem, który żył w nierealnym świecie odpornym na wszystko, co spotykało innych ludzi.

wtorek, 27 września 2016

Czy modlitwa zmienia Boże zdanie?

Czy modlitwa cokolwiek zmienia? Czy w jej wyniku rzeczywistość staje się … inna? Ktoś kiedyś, aczkolwiek w nieco inny sposób, zadał mi to pytanie: “Czy modlitwa zmienia Boże zdanie?”. Moja odpowiedź wywołała lawinę krytyki. Bo odpowiedziałem wprost – „Nie”. Z drugiej strony, gdyby ta sama osoba zapytała mnie – “Czy modlitwa zmienia rzeczywistość?” – odpowiedziałbym bez wahania – “Oczywiście!”. Biblia mówi nam o tym, że co do pewnych rzeczy Bóg powziął odwieczne zdanie i w ten sposób o nich zadecydował. Te rzeczy są nieuchronne. 

piątek, 23 września 2016

Czy jesteś pewny, że chcesz Bożej sprawiedliwości?

Prędzej czy później każdy z nas będzie przechodził przez różne cierpienia. Kiedy pojawiają się one w naszym życiu, wraz z nimi przychodzi pewna tajemnica. Czy przyjdzie również wiara? 

W myśli chrześcijańskiej wiara nigdy nie jest naiwna i łatwowierna. Raczej opiera się na sile, którą niesie ze sobą obiekt tej wiary. Wiara, która opierałaby się na Bogu, który byłby okrutnym tyranem albo tanim oszustem prowadziłaby ostatecznie do gorzkiego załamania.

poniedziałek, 19 września 2016

Jeśli Bóg jest suwerenny, to dlaczego mamy się modlić?

Nic nie jest w stanie umknąć Bożej uwagi; nic nie jest w stanie przekroczyć granic Bożej mocy. Każda rzecz podlega pod Boży autorytet. Jeśli miałbym choćby przez chwilę pomyśleć, że jakaś pojedyncza cząstka porusza się w niekontrolowany przez wszechmogącego Boga sposób we wszechświecie, to chyba nie mógłbym w nocy zasnąć. Pewność, jaką żywię w stosunku do przyszłości opiera się na pewności, jaką mam co do Boga, który kontroluje bieg historii. Ale jak, można by spytać, wygląda to sprawowanie przez Boga kontroli nad zdarzeniami i jak przejawia się Jego władza? Jak Bóg sprawia, że rzeczy, co do których suwerennie zadecydował, w rzeczywistości mają miejsce?

czwartek, 15 września 2016

Garizim, Ebal i chwała Chrystusa

Kiedy dokonało się Wyjście w Starym Testamencie gdy ludzie weszli do ziemi obiecanej, odnowili przymierze z Bogiem. Jak przekazuje 5 Mojżeszowa, dokonał się dziwny rytuał. Ludzie, słuchając Bożego przymierza i zakonu, mieli stanąć w dwóch grupach, jedna przed górą Garizim, a druga przed górą Ebal. 

Miały być odczytane zarówno błogosławieństwa, jak i przekleństwa (zob. 5 M 27:15 i dalej), a w odpowiedzi cały lud miał powiedzieć „Amen”. Czytamy o tym w Joz 8:30-35. Ludzie związali się z Bogiem przymierzem – zarówno jeśli chodzi o błogosławieństwo jak i przekleństwo – odpowiadając „Amen”.

czwartek, 8 września 2016

Modlitwa część 3: 23 wskazówki

Jeden z reformatorów napisał: „Bóg czyni tak, by człowiek opierał wiarę w całości na ukochanym Synu Boga, aby wszystkiego od niego oczekiwał i wszelką nadzieję z Niego czerpał. Człowiek musi zatem zwrócić się ku Bogu i w modlitwie prosić o to, co tylko od Niego może otrzymać. Wiedzieć, że Bóg jest Panem, że wszystko dobre pochodzi od Niego, że chce abyśmy prosili Go o to, co potrzebujemy i mimo to nie wołać do niego w modlitwie, to jak wiedzieć o skarbie ukrytym w ziemi i na skutek obojętności nie wydobyć go stamtąd”.

David Qaoud podaje następujące wskazówki związane z naszym życiem modlitewnym:

wtorek, 6 września 2016

Modlitwa część 2: Do tych, którzy się modlą

Dziś przedstawiamy wskazówki J. C. Ryle’go adresowane do tych, którzy się modlą:

Niech was nic nie zniechęci. Chwile, które spędzisz na modlitwie mogą stać się chwilami starć. I to jest normalne, bo diabeł nienawidzi twoich modlitw. Dlatego musisz trwać.

Pamiętaj o wartości czci i pokory w modlitwie. Myśl o tym kim jest Bóg, a kim jesteś ty.

Pamiętaj o tym, że potrzebujesz pomocy Ducha Świętego w modlitwie, bądź uważny by nie pozwolić twoim modlitwom, by stały się zwykłą formalnością.

poniedziałek, 5 września 2016

Modlitwa część 1: Dlaczego modlitwa jest najważniejsza?

Robert Murray McCheyne powiedział kiedyś słowa wyrażające bolesną prawdę: „Jeśli chcesz upokorzyć człowieka, zapytaj go o jego życie modlitewne”. Gdybyś dziś zapytał mnie o mój czas społeczności z Panem w modlitwie, pewnie zobaczyłbyś zawstydzone spojrzenie pełne wymówek oraz szukania usprawiedliwienia dla niedojrzałości własnego życia duchowego.

Żaden z chrześcijańskich obowiązków nie jest tak zaniedbywany jak osobista modlitwa. Każdy z nas, kto dokona uczciwej introspekcji własnego życia, bez trudu dostrzeże swoje zaniedbania w tej dziedzinie. Dlaczego tak jest skoro wszyscy wierzymy, że modlitwa jest dla wiary tym czym oddech dla życia? J. C. Ryle przypomina nam dlaczego modlitwa stanowi najważniejszy temat w chrześcijańskim życiu:

poniedziałek, 29 sierpnia 2016

Teatr błazeństwa

Charles Spurgeon obserwując herezje nacierające na wspólnoty chrześcijańskie, wskazał na jedną charakterystyczną cechę, która bardzo często jest wspólnym mianownikiem apostazji: wszystkie odstępstwa miały zdecydowaną tendencję do hańbienia Boga i wywyższania człowieka. Otwarta egzaltacja ludzkiej natury i wartości człowieka jako jednostki będącej w centrum wszechrzeczy, połączona była z okradaniem Boga z należnej Mu chwały.

Wielokrotnie Spurgeon kierował poselstwo do członków swojej kongregacji, wzywając ich do przebudzenia z panującego letargu. Ten bezkompromisowy herold Bożej prawdy nie wahał się określać swoich słuchaczy mianem szkieletów gotowych do zaakceptowania każdej śmiertelnej trucizny, jeśli tylko będzie ona przedstawiona przez mądrego i elokwentnego kaznodzieję.
Od śmierci Spurgeona minęło ponad 100 lat. Czy jego słowa możemy zastosować w dzisiejszej rzeczywistości? W postmodernistycznym świecie wypełnionym absurdem, grzechem i próbą usunięcia Bożej prawdy?

piątek, 26 sierpnia 2016

Cechy prawdziwej wiary prowadzącej do zbawienia

Chrześcijanie to ludzie, którzy zostali pogrzebani z Chrystusem przez chrzest w śmierci (Rz 6:4). Nasze duchowe zjednoczenie z Chrystusem oznacza, że zostaliśmy wszczepieni w podobieństwo Jego śmierci, ale także złączeni w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Śmierć Pana Jezusa była naszą śmiercią. W Jego zmartwychwstaniu ukazuje się nowość życia, która tak naprawdę jest dowodem na odrodzenie człowieka.

Nie każdy kto twierdzi, że jest chrześcijaninem, jest nim naprawdę. Pan Jezus wyraźnie ostrzega: „Nie każdy kto mi mówi Panie, Panie wejdzie do królestwa niebieskiego” (Mt 7:21). Jest to poważne ostrzeżenie dla nas, którym przyszło żyć w czasach duchowego odstępstwa oraz ułudy prawdziwego chrześcijaństwa.
Zbawienie jest najważniejszą rzeczą w życiu człowieka. Jak więc możemy dokonać autentycznej diagnozy swojej duchowości? John MacArthur daje nam cenne wskazówki ukazujące cechy prawdziwej wiary prowadzącej do zbawienia.
 

Zwiedzenie w Kościele Pana Jezusa Chrystusa Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger