piątek, 23 września 2016

Czy jesteś pewny, że chcesz Bożej sprawiedliwości?

Prędzej czy później każdy z nas będzie przechodził przez różne cierpienia. Kiedy pojawiają się one w naszym życiu, wraz z nimi przychodzi pewna tajemnica. Czy przyjdzie również wiara? 

W myśli chrześcijańskiej wiara nigdy nie jest naiwna i łatwowierna. Raczej opiera się na sile, którą niesie ze sobą obiekt tej wiary. Wiara, która opierałaby się na Bogu, który byłby okrutnym tyranem albo tanim oszustem prowadziłaby ostatecznie do gorzkiego załamania.

poniedziałek, 19 września 2016

Jeśli Bóg jest suwerenny, to dlaczego mamy się modlić?

Nic nie jest w stanie umknąć Bożej uwagi; nic nie jest w stanie przekroczyć granic Bożej mocy. Każda rzecz podlega pod Boży autorytet. Jeśli miałbym choćby przez chwilę pomyśleć, że jakaś pojedyncza cząstka porusza się w niekontrolowany przez wszechmogącego Boga sposób we wszechświecie, to chyba nie mógłbym w nocy zasnąć. Pewność, jaką żywię w stosunku do przyszłości opiera się na pewności, jaką mam co do Boga, który kontroluje bieg historii. Ale jak, można by spytać, wygląda to sprawowanie przez Boga kontroli nad zdarzeniami i jak przejawia się Jego władza? Jak Bóg sprawia, że rzeczy, co do których suwerennie zadecydował, w rzeczywistości mają miejsce?

czwartek, 15 września 2016

Garizim, Ebal i chwała Chrystusa

Kiedy dokonało się Wyjście w Starym Testamencie gdy ludzie weszli do ziemi obiecanej, odnowili przymierze z Bogiem. Jak przekazuje 5 Mojżeszowa, dokonał się dziwny rytuał. Ludzie, słuchając Bożego przymierza i zakonu, mieli stanąć w dwóch grupach, jedna przed górą Garizim, a druga przed górą Ebal. 

Miały być odczytane zarówno błogosławieństwa, jak i przekleństwa (zob. 5 M 27:15 i dalej), a w odpowiedzi cały lud miał powiedzieć „Amen”. Czytamy o tym w Joz 8:30-35. Ludzie związali się z Bogiem przymierzem – zarówno jeśli chodzi o błogosławieństwo jak i przekleństwo – odpowiadając „Amen”.

czwartek, 8 września 2016

Modlitwa część 3: 23 wskazówki

Jeden z reformatorów napisał: „Bóg czyni tak, by człowiek opierał wiarę w całości na ukochanym Synu Boga, aby wszystkiego od niego oczekiwał i wszelką nadzieję z Niego czerpał. Człowiek musi zatem zwrócić się ku Bogu i w modlitwie prosić o to, co tylko od Niego może otrzymać. Wiedzieć, że Bóg jest Panem, że wszystko dobre pochodzi od Niego, że chce abyśmy prosili Go o to, co potrzebujemy i mimo to nie wołać do niego w modlitwie, to jak wiedzieć o skarbie ukrytym w ziemi i na skutek obojętności nie wydobyć go stamtąd”.

David Qaoud podaje następujące wskazówki związane z naszym życiem modlitewnym:

wtorek, 6 września 2016

Modlitwa część 2: Do tych, którzy się modlą

Dziś przedstawiamy wskazówki J. C. Ryle’go adresowane do tych, którzy się modlą:

Niech was nic nie zniechęci. Chwile, które spędzisz na modlitwie mogą stać się chwilami starć. I to jest normalne, bo diabeł nienawidzi twoich modlitw. Dlatego musisz trwać.

Pamiętaj o wartości czci i pokory w modlitwie. Myśl o tym kim jest Bóg, a kim jesteś ty.

Pamiętaj o tym, że potrzebujesz pomocy Ducha Świętego w modlitwie, bądź uważny by nie pozwolić twoim modlitwom, by stały się zwykłą formalnością.

poniedziałek, 5 września 2016

Modlitwa część 1: Dlaczego modlitwa jest najważniejsza?

Robert Murray McCheyne powiedział kiedyś słowa wyrażające bolesną prawdę: „Jeśli chcesz upokorzyć człowieka, zapytaj go o jego życie modlitewne”. Gdybyś dziś zapytał mnie o mój czas społeczności z Panem w modlitwie, pewnie zobaczyłbyś zawstydzone spojrzenie pełne wymówek oraz szukania usprawiedliwienia dla niedojrzałości własnego życia duchowego.

Żaden z chrześcijańskich obowiązków nie jest tak zaniedbywany jak osobista modlitwa. Każdy z nas, kto dokona uczciwej introspekcji własnego życia, bez trudu dostrzeże swoje zaniedbania w tej dziedzinie. Dlaczego tak jest skoro wszyscy wierzymy, że modlitwa jest dla wiary tym czym oddech dla życia? J. C. Ryle przypomina nam dlaczego modlitwa stanowi najważniejszy temat w chrześcijańskim życiu:

poniedziałek, 29 sierpnia 2016

Teatr błazeństwa

Charles Spurgeon obserwując herezje nacierające na wspólnoty chrześcijańskie, wskazał na jedną charakterystyczną cechę, która bardzo często jest wspólnym mianownikiem apostazji: wszystkie odstępstwa miały zdecydowaną tendencję do hańbienia Boga i wywyższania człowieka. Otwarta egzaltacja ludzkiej natury i wartości człowieka jako jednostki będącej w centrum wszechrzeczy, połączona była z okradaniem Boga z należnej Mu chwały.

Wielokrotnie Spurgeon kierował poselstwo do członków swojej kongregacji, wzywając ich do przebudzenia z panującego letargu. Ten bezkompromisowy herold Bożej prawdy nie wahał się określać swoich słuchaczy mianem szkieletów gotowych do zaakceptowania każdej śmiertelnej trucizny, jeśli tylko będzie ona przedstawiona przez mądrego i elokwentnego kaznodzieję.
Od śmierci Spurgeona minęło ponad 100 lat. Czy jego słowa możemy zastosować w dzisiejszej rzeczywistości? W postmodernistycznym świecie wypełnionym absurdem, grzechem i próbą usunięcia Bożej prawdy?

piątek, 26 sierpnia 2016

Cechy prawdziwej wiary prowadzącej do zbawienia

Chrześcijanie to ludzie, którzy zostali pogrzebani z Chrystusem przez chrzest w śmierci (Rz 6:4). Nasze duchowe zjednoczenie z Chrystusem oznacza, że zostaliśmy wszczepieni w podobieństwo Jego śmierci, ale także złączeni w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Śmierć Pana Jezusa była naszą śmiercią. W Jego zmartwychwstaniu ukazuje się nowość życia, która tak naprawdę jest dowodem na odrodzenie człowieka.

Nie każdy kto twierdzi, że jest chrześcijaninem, jest nim naprawdę. Pan Jezus wyraźnie ostrzega: „Nie każdy kto mi mówi Panie, Panie wejdzie do królestwa niebieskiego” (Mt 7:21). Jest to poważne ostrzeżenie dla nas, którym przyszło żyć w czasach duchowego odstępstwa oraz ułudy prawdziwego chrześcijaństwa.
Zbawienie jest najważniejszą rzeczą w życiu człowieka. Jak więc możemy dokonać autentycznej diagnozy swojej duchowości? John MacArthur daje nam cenne wskazówki ukazujące cechy prawdziwej wiary prowadzącej do zbawienia.

piątek, 19 sierpnia 2016

Kompromis ze światem?

Wielu starszych ewangelikalnych chrześcijan postrzega Stany Zjednoczone w sposób, który symbolizuje starotestamentowy Izrael: Bóg zadecydował, że obdarzy swoim błogosławieństwem ten naród i deleguje go dla jego celu, którym jest szerzenie wolności na świecie.
Wielu młodszych ewangelikalnych chrześcijan postrzega Stany Zjednoczone w sposób, który symbolizuje starożytny Babilon: żyjemy w społeczeństwie, którego wrogość w stosunku do Boga i Bożych ludzi jest coraz większa.

W żadną z powyższych symbolicznych ram nie da się zamknąć obecnej sytuacji. Stany Zjednoczone nie są ani Izraelem ani Babilonem. Każda z tych ram napotyka na problemy, gdy chcemy ją przyłożyć do świata w jego dzisiejszym kształcie. Mimo to, metafora “wygnania” pozostaje trafnym opisem chrześcijan, którzy na tym świecie są jak uchodźcy (1 List Piotra 2:11). 

wtorek, 16 sierpnia 2016

Komar i wielbłąd


Ślepi przewodnicy! Przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda” (Mt 23:24 UBG).
Trudno chyba znaleźć człowieka, który w swoim życiu nie połknął komara, muchy czy też innego niewielkiego owada. Jednak nikt nie znajdzie człowieka, który przypadkowo czy też celowo połknąłby wielbłąda, krowę albo konia. 

Samo zestawienie komara i wielbłąda wydaje się być nie na miejscu. W końcu, co ma wspólnego istota która waży 2,5 miligrama, z dwumetrowym zwierzęciem, którego waga może wynosi nawet 1.000 kg? Otóż jest coś, co łączy komara i wielbłąda. Tym czymś jest Prawo Mojżeszowe, a ściślej wykaz zwierząt czystych i nieczystych (Kpł 11). Zgodnie bowiem z tym Prawem zarówno komar (Kpł 11:21-24) jak i wielbłąd (Kpł 11:4) są nieczyste a każdy bogobojny Żyd doskonale wiedział, że: „Mięsa ich jeść nie będziecie ani nie będziecie się dotykać ich padliny, są one dla was nieczyste. Przez te zaś zwierzęta staniecie się nieczyści i każdy, kto się dotknie ich padliny, będzie nieczystym do wieczora, a każdy, kto nosi ich padlinę, wypierze swoje szaty i będzie nieczysty do wieczora” (Kpł 11:8.24-25 BW).

piątek, 12 sierpnia 2016

Ustawa antyterrorystyczna a chrześcijaństwo w Rosji

Na początku lipca 2016 roku, prezydent Rosji podpisał ustawę antyterrorystyczną, która przez wielu obserwatorów została uznana za jedną z najbardziej restrykcyjnych ustaw w postsowieckiej historii Rosji. W obliczu islamistycznych ataków oraz powszechnie panującego klimatu przerażenia, wiele państw wprowadza normy prawne, których celem jest ochrona obywateli przed zagrożeniem terrorystycznym. Jednakże nowa ustawa zatwierdzona przez parlament rosyjski, uderza bezpośrednio również we wspólnoty chrześcijańskie, co nie powinno być dla nas żadnym zaskoczeniem.

Zapoznając się z tą informacją kilka tygodni temu, nie widzieliśmy potrzeby aby przypominać o niej na łamach naszej strony. Jednak rozmawiając z wieloma braćmi i siostrami, doszliśmy do przekonania, że poziom świadomości kościoła w Polsce jest bardzo niewielki.

piątek, 5 sierpnia 2016

Czy Sola Scriptura ma dziś znaczenie?

Reformacja jest słusznie uważana za największe przebudzenie w ostatniej tysiącletniej historii kościoła – ruch tak ogromny, że radykalnie zmienił kurs zachodniej cywilizacji. Nazwiska takie jak Marcin Luter, Jan Kalwin, John Knox są nadal dobrze znane pomimo upływu pięciuset lat. Poprzez ich pisma oraz kazania, ci odważni reformatorzy – i inni im podobni ludzie – pozostawili trwałe dziedzictwo dla kolejnych pokoleń wierzących podążających za nimi.

Ale prawdziwa moc stojąca za Reformacją nie wypływała z pojedynczego człowieka czy też grupy ludzi. Dla pewności, reformatorzy odważnie stali i byli gotowi poświęcić samych siebie na ofiarę dla sprawy Ewangelii. Ogromny sukces XVI wiecznego przebudzenia nie może być przypisany ich niesamowitym aktom bohaterstwa lub też ich znakomitym dziełom naukowym. Nie, Reformacja może być wyjaśniona tylko przez coś mającego o wiele bardziej przemożny wpływ: siłę nieskończenie potężniejszą aniżeli cokolwiek, co może stworzyć zwykły śmiertelnik. 

poniedziałek, 1 sierpnia 2016

Jak modlić się podczas duchowej suszy?


Wiesz, że powinieneś się modlić. Wiesz, że Bóg zaprasza cię do modlitwy, wiesz, że jest to Jego przykazanie względem ciebie. Bóg uwielbia cię słyszeć, raduje się w możliwości poznania ciebie. A mimo to – są takie chwile, kiedy wydaje ci się, że twoja dusza wyschła kompletnie, kiedy otwarcie ust do modlitwy wydaje się wręcz rzeczą niemożliwą do wykonania. Co wtedy? 

Po prostu się módl

Prawdopodobnie zadanie sobie trudu modlitwy w tych chwilach jest najcięższą z możliwych do uczynienia rzeczy. A mimo to mówię ci – módl się. To jest zawsze najlepsze rozwiązanie. Módl się, choćby krótko. Powiedz Bogu, że nie radzisz sobie z modlitwą. Jakkolwiek – jednak módl się.
 

Zwiedzenie w Kościele Pana Jezusa Chrystusa Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger