wtorek, 25 lipca 2017

Cierpienie i Boża suwerenność

1. Funkcją Bożej suwerenności jest zapewnić nas, że wszystko pozostaje pod Bożą kontrolą. W połączeniu z Bożą miłością, jego suwerenność utwierdza chrześcijan w przekonaniu, że „Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani” Rz 8:28.

Cytowanie Rz 8:28 komuś kto cierpi z pewnością nie rozwieje jego niepewności, ale sprowadzi go do właściwych proporcji: wszystko zostanie poddane Bogu, którego poznał. Może i nie zna przyszłości, ale zna Boga, który o tej przyszłości decyduje.

W ludzkiej ograniczonej perspektywie wiele tragedii jest wynikiem przypadku. W perspektywie wiary, w ostatecznym rozrachunku, nie ma żadnych przypadków, a jedynie zdarzenia, przez które, jak zapewnia nas apostoł Paweł, Bóg działa dla naszego dobra.

wtorek, 18 lipca 2017

Prawdziwa a fałszywa pewność zbawienia

Przypowieść Jezusa o gościach weselnych, zapisana w Ewangelii Mateusza 22:1-14 jest jedną z tych przypowieści, które sięgają najdalej w głąb naszej duszy. Czytamy w niej o uczcie weselnej, przygotowanej przez króla z okazji wesela swojego syna, którą Jezus porównuje do Królestwa Niebios. Pomimo zaproszenia pewnych osób, gdy nadszedł czas rozpoczęcia uroczystości, nie skorzystały one z zaproszenia i nie przybyły na wesele.
W konsekwencji, ci, którzy zostali jako pierwsi zaproszeni, utracili nadany im w związku z tym przywilej, a zaproszenie zostało przekazane innym. Miejsca przy stołach zostały zapełnione i zdawało się, że wszystko jest już w jak najlepszym porządku – do czasu, gdy zjawił się sam król. Zobaczył on wśród ucztujących człowieka nie ubranego w weselną szatę i wyrzucił go z domu weselnego.

piątek, 14 lipca 2017

Fałszywe upamiętanie

Jest kilka rodzajów fałszywej pokuty, które prawdopodobnie skłoniły Augustyna do znanego stwierdzenia: „Pokuta sprowadza na wielu potępienie”. Augustyn miał na myśli fałszywą pokutę, ponieważ człowiek może oszukiwać samego siebie praktykowaniem fałszywego upamiętania się.

1. Pierwszy rodzaj fałszywego upamiętania się to doświadczenie strachu przed piekłem.

Kiedy człowiek przed długi czas żyje w grzechu i w końcu Bóg aresztuje go, wówczas pokazuje grożące mu niebezpieczeństwo, a wtedy człowiek zaczyna odczuwać strach przed piekłem. Jednak ta burza w sumieniu wkrótce przemija i człowiek uspokaja się dochodząc do wniosku, że doświadczył autentycznego upamiętania się, ponieważ odczuł jak gorzki jest grzech. Nie dajcie się zwieść: to nie jest upamiętanie się.

poniedziałek, 10 lipca 2017

Łaska strzeże wierzących

Oto kilka powodów naszego bezpieczeństwa:

Boża miłość strzeże wierzących. Bóg wybrał nas w swej łaskawej miłości raz na zawsze. Jeśliby więc wierzący miał być zgubiony, to Boża miłość musiałaby zaniknąć lub zostać przez coś powstrzymana. Ale Boża miłość jest przecież niezmienna i nic nie może jej zniweczyć.

Boża moc strzeże wierzących. Gdyby choć jedna zbawiona dusza mogła zostać zgubiony, to pewnie wątpilibyśmy w Jego wszechmoc. Jego chwała stanęłaby pod znakiem zapytania; Jego mądrość okazałaby się niepełna.

Boże obietnice strzegą wierzących. Bóg dał swoim dzieciom wiele obietnic. Powiedział np. Hbr 13:5. Otrzymaliśmy te obietnice co do których niemożliwą jest rzeczą, by Bóg zawiódł (Hbr 6:18).

środa, 5 lipca 2017

Czy można być legalistą w dążeniu do nie bycia legalistą?

Krótka odpowiedź brzmiałaby: “tak”. Ale niewiele by nam ona mówiła. Dlatego wyjaśnijmy najpierw kilka kwestii i wypełnijmy je biblijnym znaczeniem.
Bądźmy świadomi tego faktu (który dla wielu może być zaskakujący), że w grece Nowego Testamentu nie występuje ani razu słowo „legalizm”. To słowo nie pojawia się w żadnym współczesnym przekładzie Pisma Świętego. 

Nie ma go w ESV, NIV, NASB ani w NKJV (autor wymienia popularne przekłady Biblii na język angielski – przyp. tłum.) Co z tego wynika? Otóż to, że niespotykana częstotliwość i pewnego rodzaju pewność, z jaką używamy tego słowa obecnie – i to w negatywnym świetle, dla skrytykowania innej osoby – stawia nas na bardzo niepewnym gruncie. I to nie dlatego, że zjawisko, które to słowo opisuje, nie istnieje, ale dlatego, że możemy być nieświadomi o czym tak naprawdę mówimy.

wtorek, 27 czerwca 2017

Czy Reformacja się zakończyła?

Czy Reformacja się zakończyła? Czy kwestie sporne, które podzieliły protestantów i katolików zostały w wystarczający sposób rozstrzygnięte, tak że obecnie możemy zabiegać o powrót do jedności? Pod sam koniec książki Rescuing the Gospel (Ratowanie ewangelii), czyli sprawozdania na temat Reformacji protestanckiej, Erwin Lutzer przedstawia niezaprzeczalną odpowiedź. 

Chociaż przyznaje, że zarówno protestantyzm, jak i katolicyzm rozwinęły się po XVI wieku, i choć wskazuje na sfery, w których protestanci i katolicy współpracują dla dobra wspólnych spraw i celów, to jednak obstaje on przy tym, że Reformacja jeszcze nie dobiegła kresu. Jakakolwiek jedność musiałaby nastąpić kosztem ewangelii.

„Co do najbardziej krytycznej kwestii spornej, mianowicie zbawienia ludzkiej duszy, Reformacja Lutra wcale się nie zakończyła… Bez względu na to, jak wielu zmian dokonuje Kościół Katolicki, on nie poprze – w istocie nie może poprzeć ­– ewangelicznego poglądu na zbawienie”. 

piątek, 23 czerwca 2017

Bóg stale trwa

PAN bowiem nie opuści swego ludu przez wzgląd na swoje wielkie imię, gdyż spodobało się PANU uczynić was swoim ludem” (1 Sm 12:22)

Fakt, że Bóg wybrał sobie ludzi, jest powodem, dla którego trwa przy nich i nie opuszcza ich. Wybrał ich ze względu na to, że ich kocha, a kocha ponieważ ich wybrał. Jego własne upodobanie jest źródłem ich wybrania, a Jego wybranie jest powodem tego, że ciągle znajduje w nich zadowolenie. Porzucenie ich przyniosłoby ujmę Jego wielkiemu imieniu, ponieważ świadczyłoby o tym, że albo Jego miłość jest niestała, albo popełnił błąd, wybierając ten lud. Boża miłość jest niezmienna – i to się nigdy nie zmieni.

poniedziałek, 19 czerwca 2017

Co Bóg czyni z twoim grzechem?

Czasem lepiej jest coś pokazać niż powiedzieć. Czasem lepiej polegać na ilustracji aniżeli na prostym opisie. I być może tak jest lepiej szczególnie wtedy, gdy jesteśmy przygnębieni, zawstydzeni, zasmuceni – kiedy emocje zdają się zagrażać racjonalnemu myśleniu. W takich chwilach naszego życia Bóg pociesza nas nie tylko opisami tego, co czyni z naszym grzechem, lecz również wymownymi obrazami. Czy czujesz się strapiony z powodu tego, co zrobiłeś? Czy w Twojej głowie kłębią się myśli tego typu, że swoim grzechem przekroczyłeś granice Bożej ochoty lub zdolności do przebaczenia? Jeśli tak, to niech te obrazy pocieszą cię. Posłuchaj – nie, zobacz! – co Bóg czyni z twoim grzechem.

Bóg wrzuca w głębiny morza wszystkie twoje grzechy (Micheasza 7:19). Widzimy tu wyraźne nawiązanie do Księgi Wyjścia, gdzie czytamy o tym, jak Bóg uratował swój lud, zatapiając Faraona i całą jego armię w morzu. John MacKay powiedział: „Bóg nie pozwolił, by Egipcjanie dopadli uciekających Izraelitów i tym samym zapobiegli ich uwolnieniu. Podobnie, wolność ludzi należących do Boga nie zostanie zmącona przez jakąś konsekwencję popełnionego przez nich grzechu, który próbuje zepsuć ich radość w Bożych rzeczach”. Ani jeden Egipski żołnierz nie zdołał przedostać się na drugi brzeg, by dalej nękać Izrael. Tak samo ani jeden z twoich grzechów nie będzie wciąż zadręczał twojej duszy.

poniedziałek, 12 czerwca 2017

Gorliwość Boga o własną chwałę

Bóg wybrał swój lud dla swojej chwały:
„Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości. Przeznaczył nas dla siebie, ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa, według upodobania swojej woli; Dla uwielbienia chwały swojej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym”: Ef 1:4-6

Bóg stworzył nas dla swojej chwały:
„Do Północy powiem: Wydaj! A do Południa: Nie zatrzymuj! Przyprowadź moich synów z daleka i moje córki z krańców ziemi! Wszystkich, którzy są nazwani moim imieniem i których ku swojej chwale stworzyłem, których ukształtowałem i uczyniłem”: Iz 43:6-7

piątek, 9 czerwca 2017

Przy trzecim biciu kobiety płakały

Joseph masajski wojownik - Historia opowiedziana przez Michaela Carda.

Pewnego dnia Joseph szedł samotnie pokrytą kurzem afrykańską drogą, gdy ktoś podzielił się z nim Ewangelią Jezusa Chrystusa. Od razu na tej drodze przyjął Jezusa jako swojego Zbawiciela i Pana. Moc Ducha zaczęła przemieniać jego życie. Wypełniała go tak wielka radość, że jak najszybciej wrócił do swojej wioski, żeby dzielić się Dobrą Nowiną z członkami swojego plemienia.

Zaczął chodzić od domu do domu i opowiadać wszystkim napotkanym o Krzyżu Jezusa i jego zbawieniu, spodziewając się, że ich twarze rozjaśnią się tak samo jak jego. Ku jego zdumieniu mieszkańcy wioski odpowiedzieli obojętnością, a nawet przemocą. Mężczyźni schwytali go i przycisnęli do ziemi, a kobiety biły go drutem kolczastym. Potem wywlekli go z wioski i zostawili w buszu, spodziewając się, że umrze.

poniedziałek, 5 czerwca 2017

Dziesięć efektów życia w świadomości Bożej suwerenności

1. Rzymian 9 upewnia mnie, że Boże Słowo się nie pomyli i wszystkie obietnice zawarte w rozdziale 8 tego Listu okażą się prawdziwe w moim życiu, nawet w czasie najgorszego cierpienia. 

2. Rzymian 9 sprawia, że staję w podziwie wobec Boga i wyprowadza mnie na prawdziwie głębokie uwielbienie Boga.

Czuję na sobie pewien ciężar, gdy patrzę na ewangeliczny kościół w Ameryce, który stał się taki lekkomyślny. Jest całe mnóstwo nabożeństw, podczas których wszystko musi być po prostu zabawne. Gdzie nigdy nie ma poczucia zdumienia, czci czy nawet pewnego ciężaru. Taka właśnie jest Ameryka. Tak też Amerykę postrzega cały świat. Jesteśmy radosnymi, zabawnymi i niefrasobliwymi ludźmi. Wystarczy, że włączysz odbiornik telewizyjny. Wszystko jest takie żartobliwe, takie głupiutkie. Jeśli jednak Bóg jest taki, jak przedstawiony w Rzymian 9, to powinno to zmienić i na nowo ukształtować sposób, w jaki oddajemy Bogu chwałę.

środa, 31 maja 2017

Duchowy survival w kościele

Zdobycie Troi jest jedną z najsłynniejszych opowieści historii starożytnej. Grecka armia przez wiele lat prowadziła oblężenie miasta, które pozostawało niezdobyte. To właśnie wtedy, Ulisses genialny strateg greckiej armii, postanowił zbudować dużego drewnianego konia, który miał zostać postawiony pod murami miasta, jako dar dla niepokonanych Trojan. 

Grecy opuścili swoje pozycje, odpływając na okrętach do domu w obliczu pozornej porażki. Trojanie, wprowadzili grecki podarek wewnątrz swojego miasta. Jak wszyscy dobrze wiemy, nocą ukryty w drewnianym koniu żołnierz, otworzył bramy miasta, wpuszczając greckich żołnierzy, którzy następnie zmasakrowali mieszkańców, a same miasto spalili w ogniu. Od tego momentu, koń trojański stał się symbolem infiltracji i oszustwa - zwiedzenia.

Historia Kościoła również obejmuje wiele przykładów koni trojańskich. Szatan skutecznie wykorzystywał subtelne pułapki, aby odciągnąć ludzi z dala od Bożej prawdy i prowadząc ich do destrukcyjnego błędu. Współczesny kościół jest w ogromnym chaosie, co jednak nie powinno być dla nas zaskoczeniem w obliczu ostrzeżeń Słowa Bożego. Apostoł Piotr napisał:

czwartek, 25 maja 2017

Czym jest prawdziwe nawrócenie?

Jezus powiedział: „Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios” (Mateusza 18,3). Jezus postawił to jasno, że jeśli osoba z tego świata ma być przyjęta do tego innego Królestwa – Królestwa Niebios – to musi się ona nawrócić. Ujmując to bardzo prosto, nawrócenie jest absolutnie konieczne, by wejść do Królestwa Bożego.

Jakie jest znaczenie słowa nawrócenie? W sensie biblijnym nawrócenie to zwrot – duchowe odwrócenie się od grzechu w pokucie i zwrócenie się w wierze do Chrystusa. Jest to dramatyczne zejście z jednej ścieżki, by podążać zupełnie nową. Wiąże się z tym odwrócenie się plecami do systemu tego świata i jego wartości przeciwnych Bogu. Obejmuje to także odwrócenie się od martwej religii i poczucia własnej sprawiedliwości. Wiąże się z tym kompletna zmiana i wolta, konieczna, by przejść przez ciasną bramę, która prowadzi do życia.

poniedziałek, 22 maja 2017

Zbawienie: z uczynków czy z łaski?

Po pierwsze, utrzymujemy, że człowiek uznany jest za sprawiedliwego przed Bogiem wyłącznie dzięki Jego darmowemu miłosierdziu, ponieważ Bóg, bez żadnego względu na uczynki, za darmo usynawia go w Chrystusie przypisując mu sprawiedliwość Chrystusa tak, jak gdyby była ona własnością usprawiedliwionego. 

Nazywamy to sprawiedliwością z wiary, tzn. kiedy człowiek wyzbyty i pozbawiony wszelkiej ufności w uczynkach zostaje przekonany, że jedyną podstawą przyjęcia go przez Boga jest sprawiedliwość, której sam nie ma, a która jest zapożyczona od Chrystusa.

Kwestia w której zawsze błądzi świat (gdyż błąd ten przeważał prawie w każdej epoce) jest mniemanie, że człowiek bez względu na jego częściowe niedostatki, nadal może do pewnego stopnia zasłużyć sobie na łaskę Bożą swymi uczynkami. Jednak Pismo Święte ogłasza: „Przeklęty każdy kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu”.

poniedziałek, 15 maja 2017

Niepewność i pewność zbawienia

Jesteśmy delikatnymi śmiertelnikami, ulegającymi różnego rodzaju lękom. Mamy wręcz wbudowaną w siebie obawę, że bez względu na nasze starania nie poradzimy sobie w trudnych sytuacjach. Szukamy pewności co do spraw, które budzą w nas największy lęk.

Zakaz, który nasz Pan wypowiadał o wiele częściej od innych swoich zakazów brzmi: „Nie bójcie się”. On tak często mówił to wobec swych uczniów i innych napotkanych osób, że zwrot ten zaczął brzmieć wręcz jak pozdrowienie. Podczas gdy większość ludzi pozdrawia się wzajemnie słowami „Witam” lub „Cześć”, to pierwsze słowa Jezusa bardzo często brzmiały: „Nie bójcie się”.

Dlaczego tak było? Być może Jezus znajdował w tych słowach upodobanie z tej racji, że miał wyraźne przekonanie, iż wszystkich, którzy przybliżają się do żywego Boga krępuje głęboko zakorzeniony lęk. Boimy się Jego mocy, boimy się Jego gniewu, a najbardziej obawiamy się tego, że On nas ostatecznie odrzuci.
 

Zwiedzenie w Kościele Pana Jezusa Chrystusa Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger